Tidskriften POP revisited

Tidningen Pop blir blogg

[POP #9:2] The Nation Of Ulysses – The Nation Of Ulysses

The Nation Of Ulysses
The Nation Of Ulysses

[K Records, 1991]

DEN musikaliska terroristgruppen The Nation Of Ulysses överlevde bara ett par år precis i övergången mellan åttio- och nittiotal. De nämns oftast som en förlaga till gospelrockarna The Make-Up, dit tre av medlemmarna fortsatte efter Ulysses splittring 1992. Denna, deras självbetitlade debutsingel med låtordningen »The Sound of Young America«/»Channel One Ulysses«/»Atom Bomb«, kom ut alldeles i början av 1991. Under den korta tid som bandet existerade hann de definiera både sin revolution och sitt sound effektivare än många andra. De ville »Wreck society through direct action by destroying its’ institutions and the men who serve it«. De kallade sina doktriner för P-Power och Ragnarok. Deras musik är deras manifest och i skivomslag och på affischer fanns dessutom en hel värld av slagord, påhittade Nation Of Ulysses-historier, bilder och teorier om hur man ska leva sitt revolutionära liv.

Läs hela artikeln

Filed under: Madelaine Levy, POP vol 2 #9, , ,

Kategorier