Tidskriften POP revisited

Tidningen Pop blir blogg

[POP #3:2] Album: DAVID TOOP – Spirit World

DAVID TOOP

Spirit World

Virgin

Om det är något man inte kan beskylla den brittiske skribenten och musikern David Toop för så är det att traska fram i redan upptrampade fotspår. På sitt tredje soloalbum fortsätter han att kombinera sina omfattande fascinationer — teoretiska och praktiska — för olika sorters musik och olika sätt att framställa musik, till ljudscenarion som inte går att höra någon annanstans.

Läs hela artikeln

Filed under: Album vol 2 #3, Betyg 08, Sebastian Stebe, ,

[POP #16] På Toop för mycket ljud!

UNDER DE SENASTE 25 åren har engelsmannen David Toop ägnat större delen av sin tid åt att leta efter, skriva om och själv göra musik. För ett par år sedan kom hans debutbok, den briljanta hip hop-historiken »Rap Attack«. I nya »Ocean of Sound«, med underrubriken »Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds«, följer han den fascinerande utvecklingen av en sorts omslutande, eterisk ljudkultur, vagt sammanfattad under begreppet »ambient«. Resan går från shamaner i den sydamerikanska regnskogen — som Toop själv har besökt och gjort ljudinspelningar av — till David Lynchs drömhus i Las Vegas. Från Debussys första möte med javanesisk musik 1889 till Velvet Undergrounds repetitiva gitarrmangel. Från Miles Davis till Jimi Hendrix.

Läs hela artikeln

Filed under: POP #16, Sebastian Stebe, ,

[POP #19] David Toop

Han skrev en bok om hip hop och en bok om oceaner av ljud. Nu sammanställer han skivor med skruvade crooners och gör egen musik med datorer och bambuflöjter. Sebastian Stebe har kommunicerat med David Toop.

UNDER MER ÄN två decennier har David Toop spelat och skrivit om musik. Under sjuttiotalet ingick han i Englands improvisationsscen samtidigt som han producerade en lång rad obskyra popband. En bit in på åttiotalet tröttnade han och skrev »Rap Attack«, en av de första och bästa böckerna om hip hopens framväxt. Han fick flera journalistiska erbjudanden och hade under det följande decenniet fasta spalter i bland annat The Face och The Times.

Läs hela artikeln

Filed under: POP #19, Sebastian Stebe, ,

[POP #18] Album: DAVID TOOP – Screen Ceremonies

DAVID TOOP

Screen Ceremonies

The Wire Editions/import

Den brittiske musikern och journalisten Davids Toops första soloalbum hålls delvis samman av idéer om skärmens betydelse i det västerländska samhället (framför allt dator- och TV-skärmen) och dess förhållande till vårt uråldriga behov av ritualer och ceremonier. Det finns en sådan grund, en sammanlänkande idé. Men mer än någonting annat är »Screen Ceremonies« en imponerande överblick av Toops musikaliska visioner. Efter nästan två decenniers spelande, ofta i improvisationssammanhang, och skrivande, bland annat i The Face, The Times och The Wire, i hip hop-boken »Rap Attack« och i den nyligen utgivna ambienthistoriken »Ocean of Sound«, har han en lång rad fascinerande idéer om ljud och musikskapande.

Läs hela artikeln

Filed under: Album #18, Betyg 08, Sebastian Stebe, ,

Kategorier