Tidskriften POP revisited

Tidningen Pop blir blogg

[POP #18] Broder Daniel

broder_daniel_448_312

Det var ingen som trodde att Sveriges mest underskattade och missförstådda Göteborgskvintett skulle gå in i en studio igen. Men var skulle pojken med stjärnorna i ansiktet annars ta vägen? Terry Ericsson får moderskänslor för Henrik Berggren.

EN LITEN MAN sitter hopkrupen i fosterställning i famnen på en betydligt större man. Runtomkring dem springer en ung kvinna och skjuter mjölksalvor med en vattenpistol. Efter hand blir fler och fler personer indragna i en fiktiv men ändå rätt verklig filminspelning av klart omoralisk karaktär. Många ger ifrån sig djuriska läten och den stora manspersonen öppnar förnöjt sin mun för att ta emot några strålar mjölk. Hans vän i knät ser glatt på.

Läs hela artikeln

Annonser

Filed under: POP #18, Terry Ericsson, ,

Kategorier